O orkiestrze

Będzie Orkiestra!

W 1999 roku w sierpniu, nowy dyrektor szkoły – pan mgr Zbigniew Ptak – na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej powiedział: będzie ORKIESTRA! Niby nic, a tak to się zaczęło – jak to wyśpiewała kiedyś pani Halina Kunicka. To prawda, jest w orkiestrach dętych jakaś siła.

Początki

Pierwsze instrumenty adoptowano z Domu Kultury i odrestaurowano w Szczecinku. Działalność rozpoczęto tylko w 15-osobowym składzie. Była to tylko młodzież ze Szkoły Podstawowej. Kapelmistrzem został mgr TOMASZ STAWICKI. Próby, próby i pierwszy występ w marcu 2000 roku na akademii z okazji ROCZNICY WYZWOLENIA DRAWSKA. Z miesiąca na miesiąc skład Orkiestry powiększał się. Muzykantów widać i słychać było na wszystkich akademiach szkolnych, świętach regionalnych, kościelnych i państwowych.

Obecnie

Piętnastoletnia już orkiestra liczy prawie 40 osób. Członkowie orkiestry to młodzież Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Drawsku Pomorskim, a także studenci.

Wrażliwość , zaangażowanie, wiele godzin pracy, wysoki poziom artystyczny i profesjonalizm Kapelmistrza Tomasza Stawickiego, zaowocowały bogatym repertuarem od muzyki estradowej, rozrywkowej, okolicznościowej do klasycznej. Młodzież godnie reprezentuje miasto, gminę, i powiat drawski, biorąc udział we wszystkich imprezach, świętach i uroczystościach.

Dzięki wsparciu i życzliwości Pana Burmistrza, Rady Miejskiej, Pana Starosty, Rady Powiatu, dyrekcji drawskich szkół, prywatnych przedsiębiorców oraz rodziców, orkiestra uczestniczy w przeglądach, konkursach, festiwalach w kraju i za granicą, ciesząc się wielkim uznaniem.